Thuốc & Sức khỏe

TRỰC TIẾP BUỔI TƯ VẤN “BỆNH LÝ MỤN TRỨNG CÁ”

thaythuocvietnam.vn đang mời bạn tham dự một cuộc họp Zoom.

Chủ đề: Khám và tư vấn bệnh lý về mụn
Thời gian: 19/06/2021 11:30 SA Việt Nam

Tham gia Zoom cuộc họp
https://zoom.us/j/9228326032…

ID cuộc họp: 922 832 6032
Mật mã: 12345678#

Back to top button