Thuốc & Sức khỏe

Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng – trưởng khoa châm cứu BV đa khoa y học cổ truyền Hà Nội

TIỂU SỬ VỀ THẠC SĨ BÁC SĨ NGÔ QUANG HÙNG – GIÁM ĐỐC PHÒNG KHÁM CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
 

Ths.Bs Ngô Quang Hùng
 

Chức vụ: GĐ Phòng Khám  Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông

– Trưởng khoa châm cứu bệnh viện y học cổ truyền Hà Nội

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Thạc sĩ

Quá trình công tác
+ Năm 1991: Bằng tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội hệ chính quy chuyên khoa Y học dân tộc

+ Khám chữa bệnh tại Mehico

+ Giảng dạy cho sinh viên Pháp

+ Năm 2003: Thạc sĩ Đại học Y Hà Nội

+ Năm 2004 – Hội viên chi hội châm cứu Bệnh viện y học cổ truyền Hải Phòng

+ Năm 2009: Trường Đại học Y Hải Phòng Chứng nhận Giảng viên Bộ môn Y học cổ truyền

+ 1 năm/lần: Khen thưởng của Chi hội Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội

+ Giấy chứng chỉ hành nghề, khám chữa bệnh  số 002757…/HNO-CCHN

+ Hiện nay là Trưởng khoa bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội

+ Người đầu tiên nghiên cứu và ứng dụng thành công phương pháp cấy chỉ tại Việt Nam

 

Bằng khen của hội châm cứu Việt Nam 2018 tặng Ths.Bs Ngô Quang Hùng
 

 

Bằng khen của bộ trưởng bộ y tế 2018 tặng Ths.Bs Ngô Quang Hùng
 Bằng khen của giám đốc sở y tế thành phố hà nội năm 2017
 

Bằng khen của giám đốc sở y tế hà nội 2014
 

 

 

Bằng khen của ban chấp hành trung ương hội châm cứu Việt Nam năm 2004
 

 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2013
 

 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2019
 

 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2017
 

 

Bằng khen của chủ tịch hội đông y TP Hà Nội năm 2017
 

 

Bằng khen của chủ tịch hội đông y TP Hà Nội năm 2013
 

 

 

 

Back to top button