Kinh tế

Sự tăng vọt của Shopee đẩy doanh thu của Sea Group lên 2,3 tỷ đô la trong quý 2

Doanh thu của Shopee tăng 160,7%, lên 1,2 tỷ USD. Đơn vị Malaysia của nó cũng có lãi trên cơ sở EBITDA được điều chỉnh.

 • Trang chủ
 • Giải trí
 • Kinh tế
 • Thể thao
 • Văn hóa
 • Xã hội
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Back to top button